Ga naar hoofdinhoud

Biobased oplosmiddelen

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker issue voor de chemische industrie. De ontwikkeling van “groene” oplosmiddelen kan daar een belangrijk onderdeel van zijn. In het begin werd biomassa nog gebruikt, dat voor een deel uit voedselstromen kwam. Ondertussen wordt steeds meer gekeken naar reststromen, zoals bijvoorbeeld cellulose-achtige materialen. Het gebruik van biomassa is niet alleen belangrijk voor de verduurzaming van de chemische industrie, maar ook om onafhankelijkheid te creëren van de vaak fluctuerende olieprijzen.

Fermentatiestromen

De huidige biobased oplosmiddelen zijn in twee verschillende categorieën te verdelen. Allereerst zijn er de oplosmiddelen die al geproduceerd worden door de petrochemische industrie en waarvan een biobased analoog beschikbaar is. Voorbeelden hiervan zijn aceton, butaandiol, azijnzuur en de C1-C4 alcoholen, zoals ethanol en butanol. Daarnaast kunnen uit deze fermentatiestromen met een chemische bewerking verdere derivaten zoals diethylether, ethylacetaat en tetrahydrofuraan worden verkregen.

Klik hier voor het uitgebreide Engelstalige artikel.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over biobased oplosmiddelen, neem contact op met onze productmanager Maarten Sijm.