Ga naar hoofdinhoud

IJzer 2.5 light – een duurzamer ijzerzout

IJzerchloride oplossingen met een lagere milieu impact?
Waterschappen en waterbedrijven hebben doelstellingen geformuleerd om ieder jaar de milieu impact van hun bedrijfsvoering fors te verminderen met het streven deze uiteindelijk op nul te krijgen. Daar ligt een grote uitdaging, alleen al omdat de inzet van essentiële chemicaliën in het proces voor een groot deel de milieu-impact bepaald. Onder andere ijzerzouten, die breed en in grote volumes worden ingezet, wegen zwaar op het milieu.

Innovatie ijzer 2.5 light door samenwerking

Will & Co B.V. is samen met Waterschap Noorderzijlvest en partner-producent Sidra Wasserchemie GmbH een innovatietraject voor verbeterde ijzerchloride aangegaan. Gezamenlijk is het product “ijzer 2.5 light” ontwikkeld. Dit is een milieuvriendelijker ijzerzout met een lager zuurgehalte, minder chloride en meer ijzer. Ondertussen wordt dit product al twee jaar grootschalig ingezet in Garmerwolde in zowel de slibontwatering als de waterlijn. De naam: “ijzer 2.5 light” is bedacht door het Waterschap Noorderzijlvest en zij schreven in mei 2018 al een artikel over dit product, gepubliceerd in Waterforum. Het product wordt door Will & Co verkocht als IJzerchloride M-HCl, waarbij de M-HCl staat voor minder HCl (zoutzuur). Daarnaast bevat het product opgeteld minimaal 14,8% aan Fe2+ Fe3+ bestanddelen, wat bij de gewone ijzer(III)chloride op 13,8% ligt.

Milieuvriendelijke voordelen

De GER Waarde (Gross Energy Rating) van de IJzerchloride M-HCl is door CE-Delft vastgelegd op een zeer lage waarde. Het product bevat minder HCl, dan een ijzer(III)chloride en resulteert in een lager chloridegehalte in de slibkoek. Omdat het product één heel pH punt hoger ligt dan IJzer(III)chloride, is bij de nabehandeling van het centraat/filtraat minder alkali/loog nodig om de pH te neutraliseren. Door het hogere ijzergehalte per kilo geleverd product wordt ook een milieuvoordeel gehaald door 7% minder transportbewegingen. Kortom een uitstekend milieuvriendelijk product voor uw waterzuivering.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over ijzerchloride, neem contact op met onze productmanager Sjoerd van Aalderen.