Ga naar hoofdinhoud

Hoogwaardig oplosmiddel voor de volgende generatie

TamiSolve ™ NxG is een dipolair aprotisch oplosmiddel met een hoog kookpunt. Het heeft een goede solvabiliteit voor een breed scala aan verbindingen en heeft een hoge chemische en thermische stabiliteit. Daarnaast is het in tegenstelling tot NMP en NEP (N (m) ethylpyrrolidon), niet geclassificeerd als reprotoxisch. TamiSolve ™ NxG heeft laat excellente prestaties zien als formulerings en oplosmiddel van polymeren, membranen en (tribologische) coatings, de productie van micro-elektronica (fotolak stripper), coatings (PUD) & inkten, verfafbijtmiddelen en industriële reiniging.

In veel toepassingen kan TamiSolve ™ NxG gebruikt worden als vervanger voor NMP of NEP, evenals andere oplosmiddelen zoals dimethylsulfoxide (DMSO), 1,3-dioxolaan en dipropyleenglycol-dimethylether (DMM).

TamiSolve ™ NxG wordt nu onder andere gebruikt in:

  • Coatings
  • Drukinkten
  • Reinigen en strippen
  • Polyurethanen
  • Harsen
  • Draadcoating

Restricties gebruik NMP
Op 18 april 2018 heeft de Europese Commissie een beperking (bijlage XVII bij Reach) voor NMP gepubliceerd in Verordening (EU) 2018/588.

Volgens deze beperking moeten NMP-gebruikers maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat (beroepsmatige, woord is beetje dubbelop) blootstelling van werknemers aan NMP lager blijft dan:
14,4 mg/m3 bij inademing en 4,8 mg/kg bij huidcontact (alle waarden zijn gemiddelde blootstellingslimieten voor 8 uur). Alle NMP-gebruikers moeten voldoen aan deze verordening vanaf 9 mei 2020. Er geldt een uitzondering voor draadcoating, zij moeten aan deze verordening voldoen vanaf 9 mei 2024.

Wilt u meer informatie over TamiSolve ™ NxG, neem dan contact op met onze productmanager Stefan Willems, stefan.willems@will-co.eu of +31 20 659 7501.